Σε όλες σχεδόν τις καθημερινές μας δραστηριότητες απαιτείται χρήση κάποιας μορφής ενέργειας (χημική ενέργεια,θερμική ενέργεια,ηλεκτρισμός).Σώματα τα οποί μπορούν να αποθηκεύουν και να απελευθερώνουν ενέργεια για να χρησιμοποιηθεί σε κάποια μορφή λέγονται αποθήκες ενέργειας.

Η πιο διαδεδομένη αποθήκη ενέργειας  που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή είναι η ΜΠΑΤΑΡΙΑ.
Η κυκλοφορία ηλεκτρονίων με μέσω ενός μεταλλικού αγωγού (καλώδιο) είναι ο λεγόμενος ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ.Η κλειστή κυκλοφορία των ηλεκτρονίων μέσα στους αγωγούς αποτελεί το ηλεκτρικό ρεύμα και η διάταξη αυτή αποτελεί ένα ηλεκτρικό κύκλωμα.Η μπαταρία λοιπόν δημιουργεί το ηλεκτρικό δυναμικό δηλαδή την τάση ώστε νε κυκλοφορούν τα ηλεκτρόνια στο κύκλωμα. Η μπαταρία δίνει την αποθηκευμένη ενέργεια που διαθέτει με χημικό τρόπο ώστε να υπάρξει ηλεκτρικό ρεύμα και να λειτουργήσει κανονικά το κύκλωμα.Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΟΙΠΟΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΠΗΓΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΙΚΑΝΗ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΩΣΕΙ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ.
Η μπαταρία αποτελείται απο 3 μέρη.

Την άνοδο (-)
Την κάθοδο (+)
Ηλεκτρολύτη.

Οι χημικές αντιδράσεις που γίνονται στην μπαταρία με τη βοήθεια του ηλεκτρολύτη ο οποίος είναι μία χημική ουσία, προκαλούν την μετακίνηση ηλεκτρονίων στην άνοδο(-) και την αντίστοιχη έλλειψη ηλεκτρονίων στην κάθοδο(+).Το αποτέλεσμα αυτών των ενώσεων είναι να παράγεται η ηλεκτρική διαφορά δυναμικού μεταξύ της ανόδου και της καθόδου εν τέλη όταν η μπαταρία συνδεθεί σε ηλεκρικό κύκλωμα να έχουμε ΡΟΗ ηλεκτρικού ρεύματος.
Η  χρησιμότητα της μπαταρίας για τον σημερινό πολιτισμό.

Επιτρέπει την χρήση ηλεκτρισμού χωρίς να υπάρχει ηλεκτρικό δίκτυο.
Υπάρχει σαν εφεδρική πηγή ενέργειας σε περιπτώσεις που η σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο διακόπτεται.
Τροφοδοτεί με ενέργεια δορυφόρους και οχήματα ακόμα και σε άλλους πλανήτες με μεγάλη συνεισφορά στην ανθρώπινη πρόοδο.